ΑΡΩΜΑΤΑ

Αρωματικές ύλες και φυσικές αρωματικές ύλες για όλες τις κατηγορίες τροφίμων και εξειδικευμένοι κωδικοί αρωμάτων που προορίζονται για χρήση σε προϊόντα gluten free, E number free, kosher, halal, vegan

και FDA admitted για αγορές του εξωτερικού.

Savoury

Cheese analogues

Meat preparations

Processed meat

Herbs, spices, seasonings

Sweet goods

Ice creams

Desserts

Fillings

Soups & Broths

Sauces

Dairy products & analogues

Cheese & cheese products

Bakery

Cereals & cereal products

Bread & rolls

Fine bakery wares

Doughs

Beverages

Non-alcoholic beverages

Alcoholic beverages, including alcohol-free
and low-alcohol counterparts

Confectionery

Chewing gums

Hard candies

Jellies

Pharma

Oral care

Tobacco

ΧΡΩΜΑΤΑ

Natural colours (carotenes, chlorophyll, anthocyanin)
Caramel colours

Burnt sugars

Colouring foods:

produced from fruits, vegetables and edible plants, using only physical techniques or traditional food preparation processes, with water as processing media - without using any organic solvents or synthetic additives.
 

APPLICATIONS:

Dairy | Fruit preparation | Confectionery | Alcoholic Beverages
Non alcoholic beverages | Cereals & Bakery | Ice cream & desserts

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ

Stabilizing systems for dairy products

Protein blends for Cheese products
Yoghurts
Yoghurt desserts

Stabilizing systems for processed meat, fish & poultry

Antioxodant & antimicrobial blends

Stabilizing systems for fats & oils

Antioxidant preparations designed to preserve the heat and oxidation stability of frying oils and fats

Stabilizing systems for RTE precooked meals

Stabilizing systems for fresh & frozen meat and poultry

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μίγματα βιταμινών

Γλυκαντικές ύλες

Παρασκευάσματα φρούτων

Δημητριακά & νιφάδες δημητριακών

1/4

© 2019 Vionova